Fuhuş Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Fuhuş Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 19 Şubat 2021 tarihinde yazıldı.

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Fuhuş, kişinin karşılığında para almak sureti ile başka bir kişi ya da kişilerle cinsel ilişkiye girmesidir. Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 227. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kişinin fuhuş yapması suç kapsamında değildir buna karşılık fuhşa teşvik ve aracılık kanunen yasaklanmış eylemlerdir.

Telefon veya internet sitesi üzerinden cinsel ilişkiye dair yapılan konuşmalar fuhuş suçu olarak kabul edilemez ancak menfaat karşılığında fiziki olarak cinsel birliktelik fuhuş kapsamında değerlendirilmektedir

5237 sayılı TCK’nın 227. maddesine göre fuhuş suçu olarak nitelendirilen eylemler.

  • Çocuğu fuhşa teşvik edilmesi
  • Fuhşa teşvik etme suçu
  • Fuhşa aracılık etme suçu
  • Fuhşu kolaylaştırma suçu
  • Fuhuş amacıyla yer temin etme suçu
  • Tehdit ve cebir kullanarak veya hile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kişiyi fuhşa sevk etme, fuhuş yapmasını sağlama suçu olarak belirtilebilir.

Fuhuş Suçunda Şikayet

Fuhuş suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmayıp soruşturma mercii tarafından bu suçun işlenildiğinin öğrenilmesi üzerine kendiliğinden soruşturma yürütülmektedir.

Fuhuş Suçunun Mağduru

Fuhuş suçunun mağduru esas itibariyle kendisine fuhuş yaptırılan kişi olmakla birlikte, kanun koyucu fuhuş yaptırılan kişinin yaşına göre ikili bir ayırım yapmaktadır. Buna göre, maddenin birinci fıkrası yönüyle 18 yaşından küçükler mağdur olarak kabul edilirken, ikinci fıkra yönüyle yetişkinler mağdur olarak kabul edilmiştir. Mağdur olan kişinin cinsiyetinin bir önemi bulunmadığından, dolayısıyla erkekler dahi kadınlar gibi suçun mağduru olabilecektir.

Fuhuş Suçunun Unsurları

Fuhuş suçu ve cezası ile ilgili TCK da madde düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuhşun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek, suç olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketlerinin de tamamlanmış suç gibi cezalandırılması kabul edilmiştir.

Bu suçun işlenmesi suretiyle bir kazanç elde edilebileceği için, karşılığında hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası da öngörülmüştür. Fuhuş suçu ve cezası ile ilgili avukattan hukuki yardım alabilirsiniz.

TCK’nın 227. maddenin ikinci fıkrasında, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, ayrı bir suç olarak düzenlenmiş, fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanmasının fuhşa teşvik sayılacağı kabul edilmiştir.

Fuhşa teşvik etmek, kişinin fuhuş yapması için onda bir irade oluşturmaya çalışılmasıdır. Teşvik, sözle, yazıyla ya da resim göstermek suretiyle kişiye fuhuş yapması konusunda telkinde bulunarak fuhuş fikrinin aşılanması ve geliştirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Fuhşun yolunu kolaylaştırmak, fuhşu arayan bakımından bunun için veya fuhuş yapacak kimsenin fuhşa atılması bakımından onun için her türlü imkânın sağlanmasıdır.

Fuhuş için aracılık etmek, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelmesini sağlamaktır. Yer temin etmek ise, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelecekleri yerin temin edilmesidir. Fıkrada düzenlenen suç seçimlik hareketli bir suç olup, fıkrada sayılan hareketlerden herhangi birisinin yapılması suçun işlenmesi için yeterlidir.

Dördüncü fıkrada ise, cebir, tehdit veya hile ile ya da çaresizliğinden yararlanılarak bir kimsenin fuhşa sevk edilmesi veya fuhuş yapmasının sağlanması suçun nitelikli hali olarak öngörülmüştür. Sevk, bir kimsenin fuhuş için bir yerden başka bir yere gönderilmesi ya da failce bizzat götürülmesidir. Fuhuş yapmasının sağlanması ise, içinde sevki de barındıran fuhşun gerçekleştirilmesi için yerine getirilen her türlü icrai harekettir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde ceza hukukunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Fuhuş Suçunun Ağırlaştırıcı Sebepleri

Fuhuşu cebir veya tehdit ya da mağdurun çaresizliğinden yararlanarak fuhuş yaptıran, sevk eden kişi hakkında, Fuhuş suçunun eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak işlenmesi halinde, Fuhuş suçunun örgüt halinde işlenmesinde cezada ayrıca artırım yapılacaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 24.11.2015 tarih ve 359-417 sayılı içtihadı “Gazino, bar ve birahanelere eleman sağladığını belirten sanığın, iş ilanıyla bağlantı kurduğu geçim sıkıntısı çeken mağdureyi restoranda çalıştıracağından bahisle A.’dan İ.’ye hile ile getirtip iki gün yanında barındırdıktan sonra,

“Seni B.’ye göndereceğim, oradaki genelevle anlaştım.” şeklindeki sözle mağdureyi fuhuşa teşvik ettiği, mağdurenin fuhuş amacıyla B.’ye sevkini gerçekleştirmek amacıyla araç temini için evden ayrılmasını fırsat bilen mağdurenin de evden kaçarak polise müracaat ettiği anlaşıldığından, sanığın üzerine atılı fuhuş suçunun sabit olduğu ve hile ile gerçekleştirdiği eyleminin, TCK’nın 227/4. fıkrasında tanımlı nitelikli fuhuş suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.” Fuhuş suçu ve cezası ile ilgili müvekkillerimize Eskişehir ceza avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Fuhuş suçu ve cezası

Maddenin birinci fıkrasında mağdurun çocuk olduğu fiillerin cezası düzenlenmiştir. Buna göre; çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişinin, dört yıldan on yıla kadar hapis ve ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında ise yetişkinlerin mağdur olduğu fiillerin cezası belirtilmiştir. Suç teşkil eden fiiller seçimlik olarak sayılarak, bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Maddenin Üçüncü fıkrasına göre, fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.  Fuhuş suçu ve cezası ile ilgili müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Fuhuş suçunun nitelikli hallerinin cezası

TCK nın 227/4,5,6 fıkralarında fuhuş suçu için ağırlaştırıcı nedenler belirtilmiş ve bu durumda failin cezasının artırılacağı belirtilmiştir. Buna göre maddenin dördüncü fikrasına göre, çocuk veya yetişkin mağdura karşı, maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen eylemlerin cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak işlenmesi, mağdurun bu yolla fuhşa sevk edilmesi veya fuhuş yapmak zorunda bırakılması durumunda fail hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılacağı belirtilmiştir.

Beşinci fıkraya göre söz konusu suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da

kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, faile verilecek ceza yarı oranında artırılacağı altıncı fıkraya göre de söz konusu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı belirtilmiştir. Fuhuş suçu ve cezası ile ilgili aklınıza takılan soruları Eskişehir ceza avukatı ekibimize sorabilirsiniz.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.