Trafik Kazası Tazminat Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Trafik Kazası Tazminat Davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 8 Ekim 2021 tarihinde yazıldı.

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazası sebebiyle sakatlanan kişiler veya trafik kazası neticesinde vefat eden kişilerin mirasçıları maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Trafik kazası aynı zamanda haksız bir fiil olduğu için haksız fiilden kaynaklanan davaların iyi araştırılması gerekmektedir. Trafik kazası neticesinde yaralanan kişi, trafik kazası nedeniyle oluşan maluliyete ilişkin maddi tazminat davası açabilmektedir. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize trafik kazası nedeniyle açacakları davada danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda haksız fiilin sonuçları ölüm ve yaralama olarak ayrılmış olup bu haliyle zarar ve zarar görenler belirlenmiştir.

Yaralama (Bedensel Zarar) Olması Halinde Zarar:

Haksız fiilin yaralama ile sonuçlanması Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu kanun maddesine göre bedensel zarar özellikleri şu şekildedir:

 1. Tedavi giderleri
 2. Kazanç kaybı
 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar
 5. a) Tedavi giderleri: Haksız fiil sonucunda zarar gören bireyin sağlığına kavuşması için yapılan tüm giderleri kapsamaktadır. Tüm giderlere, hastanın sağlık kurumuna gidebilmesi için gereken yol giderleri (taksi, uçak, otobüs vs.); sağlık kurumlarına yapılan ödemeler; ilaçlar için yapılan ödemeler; hastanın sakat kalması halinde hayatının geri kalanını devam ettirebilmesi için gereken protez, yürüme araçları veya başkasının bakımına ihtiyaç duyarsa bakıcı giderleri gibi giderler örnek verilebilir. Ayrıca sakat kalan hastanın sakatlık derecesi kişinin hayatını devam ettirmesine engel ise bu hesaplamalar yapılırken yaşı, evli olup olmadığı, sosyal ve ekonomik durumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Şayet bu giderler bir sosyal güvenlik kurumu tarafından (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-kur gibi) karşılanmışsa bu durumda da harcamayı karşılayan kurum zararlardan sorumlu bulunan kişi veya kişilere karşı rücu hakkını kullanabilir. Rücu hakkını kullanırken de ya kendi özel yasalarınki hükümlere ya da Türk Borçlar Kanunu’nun 61-62. maddelerine dayanabileceklerdir.
 6. b) Kazanç kaybı: Haksız fiil gerçekleşmeseydi kişinin elde etmesi muhtemel olan kayıpları ifade etmektedir. Bu sebeple de kazanç kaybı hesaplamaları varsayımlara dayanır. Örnek verecek olursak; haksız fiil sonucu fazla mesai yapamayan işçi veya memura tedavi süresince sadece maaşı ödenmişse veya sigortasız ve bağımsız işçi haksız fiil sonucu işe gidememiş ve dolayısıyla kazanç elde edememişse kazanç kaybı söz konusu olacaktır.
 7. c) Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar: Burada anlaşılması gereken; kişi haksız fiil sonucunda yaralanmışsa işe gidememesi sebebiyle kazanç elde edememiş olması veya kişi sakat kalmışsa çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmiş durumda olmasından kaynaklanan uğranılan zararlardır. Kazazedenin çalışma gücünü tamamen yitirmesi uygulamada “maluliyet raporu” ile tespit edilir. Bu zararların karşılanması zarara sebep olandan talep edilebilir.
 8. d) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar: Burada kişi çalışma gücünü tam anlamıyla kaybetmemişse de ekonomik geleceği sarsılmıştır. Örneğin; zarar gören kişi geçimini resim yaparak sağlıyorsa ve haksız fiil sonucunda parmaklarını kaybetmişse bu durum kişinin çalışma gücünde kayba uğramış olur. Bu durumda da uğranılan zararların tazmini talep edilebilecektir.
 • Ölüm Olması Halinde Zarar

Haksız fiilin ölüm ile sonuçlanması Türk Borçlar Kanunu’nun 53. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu kanun maddesine göre ölüm halinde uğranılan zararların özellikleri şunlardır:

 1. Cezane giderleri
 2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
 3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar
 4. a) Cenaze giderleri: Bir kişinin ölümü sebebiyle doğan zararlardan sorumlu tutulan kişinin, ölen kişinin cenazesi için gereken giderlerden de sorumlu olacağı kabul edilir. Burada haksız fiilin olmasaydı kişinin daha erken ölmeyeceği düşüncesinden yola çıkılarak failin sorumluluğu kabul edilmiştir. Cenaze giderleri ölenin yöresindeki geleneklere göre tayin edilmelidir. Cenaze giderlerinin hesaplamaları yapılırken cenazenin nakliye giderleri, ilan giderleri, gelenekler gereği verilen yemek giderleri, gömülme giderleri, mezarlık harcamaları gibi giderler dahil edilir. Ancak haksız fiil olmasaydı bile kişinin yakın bir tarihte kendi eceliyle öleceğinin kanıtlandığı hallerde cenaze giderlerinin tazmininde TBK 52. madde uyarınca indirim yapılması gerekmektedir.
 5. b) Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar: Haksız fiil sonrası ölüm hemen gerçekleşmemişse haksız fiile sebep olan bu süreçteki zararları karşılamakla mükelleftif. Burada oluşan zararlar yukarıda bahsettiğimiz haksız fiilin yaralanma ile sonuçlandığı durumlardaki zararlardan ibarettir. Ölünceye kadarki zararlar ölenin doğrudan şahsına ilişkin zararlardır. Bu sebeple bu zararların karşılanması istemi ölenin mirasçılarına intikal etmektedir.
 6. c) Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar: Ölenin desteğinden yoksun kalanlar, ya ölüm anında ölenden fiilen destek alan kişiler ye da ölen kişiden ileride destek alması muhtemel olan kişilerdir. Örneğin; babası ölen çocuk, kocası ölen kadın ölüm nedeniyle onun desteğinden yoksun kalmıştır. Bu durumda fiili destekten bahsetmek gerekir. Buna karşılık çocuğu ölen baba, ileride ondan destek alması muhtemel kişidir. Bu durumda ise farazi destek söz konusu olacaktır.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesabı yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:

 1. Ölenin yaşı ve ölmeseydi muhtemel yaşama süresi;
 2. Ölenin muhtemel çalışma süresi;
 • Ölenin muhtemel çalışma süresi sonuna kadar gelirinden kendisine ayıracağı miktar
 1. Destekten yoksun kalan kişinin muhtemel yaşama süresi ve destek alabileceği süre (çocukların ergin oluncaya kadar; eğitimleri devam ediyorsa eğitim süresi sonuna kadar desteğe muhtaç oldukları kabul edilmektedir.)
 2. Destekten yoksun kalanların sayısı ve her birine ölenden düşen destek oranı
 3. Destekten yoksun kalan kişi sağ kalan eş ise, bunun evlenme şansı (uygulamada evlenme şansına göre eşe hükmedilecek destekten yoksun kalma tazminatından %10-15 oranında indirim yapılmaktadır.)
 • Destekten yoksun kalma tazminatı peşin bir ödemeyi içerdiği, halbuki ölen kişi hayatta olsaydı, bu ödemeleri toptan değil, aylık gibi belirli aralıklarla ödeyeceği göz önünde tutularak peşin sermaye indirimi (uygulamada bu indirim oranı %10 dolaylarında yapılmaktadır. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize tazminat davasına ilişkin açacağı davalarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme

Tazminat davası kural olarak davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır. birden fazla davalının bulunması halinde davalılardan herhangi birinin ikametgah yerinde açılabilir. Davalı şirket veya vakıf gibi bir kurum ise davalının iş yeri mekezinin bulunduğu yerde açılabileceği gibi işlemi yapan şubenin bulunduğu yerde de açabilir.

Davalının ikametgahı kural olmakla birlikte haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesi, zararın meydana geldiği yer mahkemesi, zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilmektedir.

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.