Deport Kararı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Deport Kararı Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 23 Nisan 2024 tarihinde yazıldı.

Deport Kararı

Yabancılar, sınır dışı etme yani deport kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. 6458 sayılı kanunun ilgili maddesine göre deport kararı genel müdürlüğün talimatı üzerine veya re’sen valilklerce alınır. Deport kararı;

Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

يتخذ الحاكم قرار الترحيل. يتم تنفيذ هذه العملية من قبل إدارة الهجرة الإقليمية نيابة عن الحاكم. لا يمكن أن يتجاوز قرار اتخاذ قرار الترحيل وتقييمه 48 ساعة.

Hangi yabancılar için deport kararı alınır

64589 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanuna göre aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

a)5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler

b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

f) İkamet izinleri iptal edilenler

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler[22]

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

k)Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

Hangi yabancılar sınır dışı edilemez

Sınır dışı etme kararı alınmayacak yabancılar

Aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Deport kararına nasıl itiraz edilir

Sınır dışı etme yani deport kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir. Türkiye’de bulunan ve haklarında sınır dışı kararı alınan yabancılar alınan bu karara karşı itiraz edebilir.

Deport kararına karşı Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunulabilir. Sulh ceza hakimliğine yapılacak başvuru idari gözetim kararını durdurmaz. Sulh ceza hakimliğinin sınır dışı işlemine karşı verdiği karar kesindir ancak idari gözetime alınan kişi veya avukatı şartların değiştiği gerekçesi ile tekrar sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. Deport kararına yani sınır dışı etme kararına karşı Eskişehir yabancılar avukatından bilgi alabilirsiniz.

بصفتنا المحامي OĞUZ ÖZDEMİR ، هناك
دعاوى قضائية رفعناها ضد ترحيل الأجانب.

تم إرسال قريبي إلى مركز الترحيل ، هل يمكنني الاستئناف؟

يمكن إرسال الأجانب الذين صدر قرار بترحيلهم إلى مركز الترحيل. الأجانب المرسلون إلى مركز الترحيل لهم الحق في استئناف هذا القرار. إذا كان لديك قريب في مركز الترحيل ، فننصحك بطلب المساعدة القانونية من محامٍ للاستئناف.

مع تحياتي شركة المحامي OĞUZ ÖZDEMİR للمحاماة والاستشارات   محام اسكيشهر

ملحوظة: تم إعداد التوضيحات في نشرتنا بطريقة تتناول الموضوع بعبارات عامة في إطار التشريعات ذات الصلة. نوصي بالاتصال بمكتبنا للحصول على معلومات مفصلة خاصة بك.

Deport Kararı

Deport Kararı  Deport Kararı Deport Kararı 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.