Yurt dışında boşananlar ne yapmalı? Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Aile Hukuku

Yurt dışında boşananlar ne yapmalı? Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? Eskişehir Aile Hukuku Avukatı tarafından | 27 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Yurt dışında boşananlar ne yapmalı? Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

 

Yurt dışında boşananlar için yani yabancı ülkede verilen bir mahkeme  kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede tanınmasına veya tenfiz edilmesine bağlıdır. Tanıma tenfiz davası yaşadıkları ülkede boşandıktan sonra dahi Türkiye’de evli olarak görünen kişilerin bu kaydı uygun hale getirmek için açtıkları bir çeşit tespit davasıdır. Yabancı mahkemede boşanılırken mahkeme ayrıca boşanmanın yanında velayete, nafakaya, tazminata ilişkin karar vermişse bu takdirde tanıma davası değil tenfiz davası açılır. Hukuk bürosu olarak Eskişehir ve civar illerde tanıma tenfiz davalarında avukat olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Yurt dışında verilen boşanma kararının idari yoldan tanınması

Bundan önceki mevcut düzenleme de yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma  ilamlarının nüfusa tescil edilebilmesi için Türkiye’de yetkili ve görevli mahkemede dava açılması ve yabancı mahkeme ilamının geçerli şartları taşıdığının mahkeme tarafından tespiti aranmaktaydı. 690numaralı KHK ile birlikte Nüfus Hizmetleri Kanununa 27/A maddesi eklenerek mevcut düzenlemede yer alan dava şartı ortadan kaldırıldı.İlgili kanun maddesi şu şekildedir. Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili MADDE 27/A – (Ek: 17/4/2017-KHK-690/4 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/3 md.) Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir. Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır. Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir. Yani kanundaki şartlar sağlandığı takdirde dava açmadan yurt dışındaki boşanma kararları nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilir. Eskişehir boşanma avukatı olarak müvekkillerine hizmet veren avukat Oğuz Özdemir olarak yurt dışında boşanan vatandaşlarımıza hukuki hizmet vermekteyiz.

Şartları Nelerdir?

 1. Yabancı mahkemenin verdiği karar Türk kamu düzenine aykırı olmamalıdır.
 2. Taraflar birlikte veya temsilcileri aracılıyla katılımı olmalıdır.
 3. İlgili karar verildiği ülkenin hukukuna göre kesinleşmiş bulunmalıdır.
 4. Yabancı ülkede verilmiş bulunan boşanma, ayrılık, evliliğin butlanı veya evliliğin tespitine ilişkin bir karar bulunmalıdır. Kararın mahkemece verilmiş olması şart değildir.

Tanıma tenfiz davası açılmaz ya da yukarıda açıklandığı üzere tescil için birlikte başvuru yapılmadığı takdirde Türkiye’de  taraflar evli olarak gözükür.

Tanıma ve tenfiz için aranan şartlar nelerdir?

 1. Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş ilamın bulunması
 2. Yabancı mahkeme kararının hukuk davalarına ilişkin olması
 3. Kararın kesinleşmiş olması
 4. Hükmün verildiği yer ile Türkiye arasında mütekabiliyetin bulunması (Bu şart tanımada aranmaz)
 5. İlamın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması
 6. Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması6) Kararın davalının savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olmasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

 1. Boşandığınıza dair mahkeme kararı
 2. Boşanma kararının tercümesi
 3. Konsolosluktan alınacak apostile
 4. Tescili istenen yabancı mahkeme kararının kesinleştiğini gösterir onanmış belge ve onaylı tercümesi

 

Tanıma Tenfiz Davasında görevli ve yetkili mahkeme neresidir?

Görevli mahkeme genel olarak Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir ancak tanıma tenfiz davası konusu aile hukuku alanına giren durumdalarda Aile Mahkemesi’dir. Tanıma tenfiz davasında yetkili mahkeme kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yer yoksa sakin olduğu yer  bu da yoksa İstanbul,İzmir,Ankara mahkemelerinden birinde yurt dışındaki boşanmayı tanıma yahut tanıma -tenfiz davası açılabilecektir. Yabancı mahkeme kararında nafaka ve tazminat hakkında bir hüküm tesis edilmemişse boşanma kararının tenfizinden sonra Türkiye nafaka ile maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. Bir yıllık zamanaşımı süresi boşanma kararının Türkiye’deki tenfizi kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. Yabancı mahkeme kararında nafaka ve tazminat taleplerini incelemiş ve nihai kararda bu talepleri reddetmişse ilgili bu karar Türk kamu düzenine aykırı unsurlar taşıyorsa tenfiz davasında sadece boşanma hükmünün tenfizi kamu düzenine aykırı verilen nafaka ve tazminat ile ilgili kısmın tenfiz dışında tutulması talep edilmelidir. Mahkeme bu talepler hakkında tenfizi reddederse yasal süresi içerisinde nafaka ve tazminat hakkında dava açılabilir.

 

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.  Büromuzla iletişime geçmek için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Aile Hukuku kategorisinde yer alıp, Aile Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.