İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 1 Ağustos 2022 tarihinde yazıldı.

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

Kenevir bir tür bitki olup  İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Kenevir bitkisi başta endüstriyel amaçlı kullanabilmekle beraber esrar üretiminde de kullanılabileceğinden (esrarın etkin maddesi olan THC içermesi dolayısıyla) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a göre; Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı’nın iznine tabi kılınmıştır. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol etmektedir.

Kenevir bitkisi, esrar üretilmek amacıyla ekilmiş olması halinde ekim yapılan yer bakanlık tarafından izin verilen yerlerden olsa dahi kenevir ekimi suç teşkil edecektir.

Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin en büyük mülki amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir.

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

İzinsiz kenevir ekimi yapma suçu, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 23/5. Maddesinde düzenlenmiştir. Kenevir ekiminden kasıt kenevir tohumunun toprağa ekilmesinden hasadına kadar geçen süreci ifade etmektedir. Anılı madde de iki farklı suç şekli düzenlenmektedir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza hukukunda hizmet vermekteyiz.

A) Esrar Elde Etmek amacıyla Kenevir Ekme Suçu

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. Kenevir ekim işleminin esrar elde etmek amacıyla yapılıp yapılmadığı somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu madde deki suçun oluşumu için ekili durumda esrar elde etmeye elverişli kenevir bitkisinin henüz koparılmadan ele geçmesi veya koparılmış ise hasat artığı ve koparılan kenevir ile uyumlu kök tespitinin de yapılmış olması gerekmektedir.

B-) Kendi Kişisel İhtiyacı İçin Kenevir Ekme Suçu

Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Kenevir ekim işleminin kişisel kullanım amacıyla yapılıp yapılmadığı somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yerleşik Yargıtay uygulamalarında, başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında değerlendirilebileceği kabul edilmekle birlikte bir kısım kararlarda kök sayıları farklı değerlendirmektedir. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2017/223 Esas ve 2020/139 karar sayılı kararında 28 kök kenevir ekimini başka delil bulunmaması nedeniyle kişisel kullanım kapsamında değerlendirmiştir.  İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Kenevir Bitkisinin Sökülmesi veya Koparılması ile Oluşabilecek Suçlar Nelerdir

Kenevir bitkisinin, esrar elde etmek amacıyla bütünüyle veya kısmen sökülmesi veya koparılması anından başlamak üzere, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 23/5. Maddesinde tanımı yapılan suç oluşacaktır. Bununla birlikte kenevir bitkisinin sökülmesi veya koparılması ile bu suçun yanında ayrıca esrarın elde edilme amacının belirlenmesine göre 5237 sayılı TCK’nin 188. maddesindeki “uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ” veya TCK’nin 191/1. maddesinde düzenlenen “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu” da oluşabilecektir.

Diğer bir anlatımla kişi hem 2313 sayılı Kanunun 23/5, hem de 5237 sayılı TCK’nin 188 veya 191/1. Maddelerinden ayrı ayrı cezalandırılabilecektir. İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

TCK Madde 188

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir

TCK Madde 191/1

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.