Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 22 Temmuz 2022 tarihinde yazıldı.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmektedir. KYOK, Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde şüphelendiği kişiye karşı suç isnadında bulunmayacağını ve bu kişi hakkında kovuşturmaya geçilmeyeceğine ilişkin verdiği kararı ifade eder. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde verilmektedir.

Yeterli Şüphe Elde Edilememesi

CMK nın 160/1. Maddesinde “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. ” şeklinde düzenlenmiştir. Anılı maddeye göre soruşturmaya başlamanın temel koşulu basit suç şüphesidir.

Soruşturma evresi sonucunda Cumhuriyet Savcısı tarafından etkin bir soruşturma yürütülerek tüm delillerin toplanması, tüm inceleme ve araştırmaların yapılması sonucunda yeterli şüphe doğuracak delile ulaşamaması durumunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verecektir. Nitekim CMK nın 170/2 maddesinde “Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.” denilmiştir. Yeterli şüphe oluşması durumunda Cumhuriyet Savcısının şüpheli hakkında iddianame düzenleyeceği yeterli şüphe halinin oluşmadığı durumlarda ise Cumhuriyet Savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verecektir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kovuşturma Olanağının Bulunmaması

CMK nın 172/1’ maddesinde ” Cumhuriyet savcısı soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için kovuşturma imkanının bulunmaması halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.” denilerek dava şartlarının bulunmaması halinde Cumhuriyet Savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verecektir. Dava şartları davanın açılmasına engel teşkil eden, şikayet, izin, dava zamanaşımı, yaş küçüklüğü, şuçun affa uğraması, yeni delil bulunmaması, derdestlik, önödeme ve uzlaşma olarak saymak mümkündür.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı Nasıl İtiraz Edilir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair Cumhuriyet Savcısının kararına karşı itiraz CMK nın 173. Maddesinde düzenlenmiştir. CMK nın 173/1. Maddesinde suçtan zarar görenin, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün süre içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edebileceği belirtilmiştir. Konu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz dilekçe ile yapılacaktır. İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilmesi gerekmektedir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı İtirazın Sonuçları

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz üzerine yetkili Sulh Ceza Hakimliği itirazın kabul edilebilir olup olmadığını değerlendirecektir. Bu kapsamda itirazın yasal süresi içinde yapılıp yapılmadığı, itirazda bulunan kişinin suçtan zarar gören sıfatına sahip bulunup bulunmadığı incelenecektir.

CMK nın 173/3. Maddesinde Sulh ceza hâkimliğinin, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabileceği düzenlenmiştir. Yine anılı madde de kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, itirazın gerekçeli olarak reddedileceği ve itiraz edeni giderlere mahkûm edeceği düzenlenmiştir.

Sulh ceza hâkimliği istemi (itirazı) yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye sunacaktır. Ancak Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmayacaktır.

Sulh Ceza hakimliğince itirazın reddedilmesi halinde ise aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanacaktır. (CKM 172/2 “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.”)

Suçtan zarar gören kovuşturmaya yer olmadığı kararı kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde karara itiraz etme hakkını kullanmaz ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleşir.

Sonuç olarak Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.