İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu ve Cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 4 Mart 2021 tarihinde yazıldı.

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret suçu bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak şeklinde tanımlanmıştır. Eskişehir ceza avukatı, avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak bugünkü makalemizde instagram, facebook, twitter, telegram, whatsapp vb. uygulamalar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla e-mail (e-posta) göndermek suretiyle internet üzerinden işlenen hakaret suçunu açıklamaya çalışacağız. Günümüz özgürlükçü demokrasilerinde, istisnalar dışında, geniş bir yelpazeyle düşünceyi açıklama korunmakta ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmek suretiyle özgürlüğün sağladığı haklardan en geniş şekilde yararlandırılmaktadır. Ne var ki; iftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açıklamalar, savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzenini cebir yoluyla değiştirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik bulunan ifadeler ise düşünce özgürlüğü bağlamında
hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle cezai yaptırımlara bağlanmaktadır.

Hangi Sözler İnternet’te Hakaret Suçunu Oluşturur

Hakaret (sövme) belirli somut bir fiil veya olgu isnat edilmek suretiyle yada genel ve soyut nitelikteki söz ve ifadelerle karşıdaki kişinin itibarsızlaştırılması, rencide edilmesi hakaret suçunu oluşturmaktadır. internet üzerinden hakaret suçunu oluşturacak söz ve ifadelerin tek tek kanunda gösterilmesi imkansızdır. Hakaret suçunun oluşması için temel kural söylenen söz, davranış, ifade vb eylemin kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek nitelikte olmasıdır. (örneğin “pislik”, “şerefsiz”, “aptal”, “geri zekalı” “hayvan” vb. Sözler hakaret suçunu oluşturacaktır.) Hakaretin mutlaka bir söz ile yapılmış olması da gerekmemektir. Şekil ve görüntü ile de hakaret suçu işlenebilecektir.

İnternet Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası

İnternet üzerinden hakaret suçunu işleyen kişi TCK nın 125. Maddesi hükümleri gereğince cezalandırılacaktır. Yasa ya göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de yukarıda belirtilen cezaya hükmolunacağı düzenlenmiştir.

İnternet Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası Hangi Durumda Artırılır

Hakaret suçunun;

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

İnternet Yoluyla Hakaret Suçunda Mağdur Nasıl Belirlenir?

Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

İnternet Üzerinden Karşılıklı Hakaret Suçu

İnternette herhangi bir sosyal medya üzerinden iki kişinin karşılıklı birbirine karşı hakaret etmesi halinde olayın özelliğine göre hakim, taraflardan birine veya her iki tarafa ceza vermeyebileceği gibi bir tarafın cezasını 1/3’üne kadar da indirebilir.

İnternet Üzerinden Hakaret Suçunda Şikayet Süresi

İnternet üzerinden yapılan hakaret suçunda suçun mağduru olan kişi hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi halde şikayet hakkı düşer. Hakaret suçunun bazı nitelikli hallerinde hakaret suçu şikayete tabi değildir. Örneğin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu gibi.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.