Taciz suçu ve cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Taciz suçu ve cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 29 Nisan 2024 tarihinde yazıldı.

Taciz suçu ve cezası

Cinsel Taciz suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 105. maddede düzenlenmiştir.  Taciz suçu ve cezası ile ilgili TCK ve yargı kararlarını inceleyebilirsiniz.

TCK 105 Cinsel Taciz Suçu ve cezası

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

TCK madde 105 gerekçesinde cinsel taciz suçu ve cezası tanımlanmıştır.  Cinsel taciz kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.

Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli halleri belirlenmiştir. Taciz suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatından bilgi alabilirsiniz.

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlı tutulmuştur.

TCK 105 Cinsel Taciz Suçu ve cezası ile yargı kararları

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2013/10291 E. 2014/7904 K. sayılı kararı;

Gerekçeli karar başlığında, 16.09.2010 olan suçun işlendiği tarihin, “24.09.2010” olarak yazılması ve suçun işlendiği zaman diliminin gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/2-c; şikayetinden vazgeçen mağdur Selda’nın, “müşteki” olarak gösterilmesi suretiyle CMK’nın 232/2-b maddelerine aykırı hareket edilmesi, 

Dosya kapsamına göre, olay tarihinde, mağdur Selda banyoda duş aldığı sırada, öz babası olan sanık Musa’nın, zemine uzanıp, banyo kapısı altındaki boşluktan faydalanarak, aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle mağdurun çıplak halini gizlice gözetlediği olayda, 

Mağdur Selda’nın fiziksel mahremiyetine müdahale eden sanığın eyleminde özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurlarının oluştuğu; ayrıca, sanığın, mağdurun onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda ve onun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadına yönelik eylemiyle cinsel taciz suçunu da işlediği, 

Bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanık hakkında, TCK’nın 44. maddesi gereğince daha ağır cezayı gerektiren özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekmekte ise de, anılan suçun, TCK’nın 139/1. maddesi gereğince soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu, 22.11.2010 tarihli oturumda mağdurun şikayetinden vazgeçtiği ve aynı oturumda hazır bulunan sanığın şikayetten vazgeçmeyi kabul ederek hakkında düşme kararı verilmesini talep ettiği anlaşılmakla, 

Fikri içtima kapsamına giren özel hayatın gizliliğini ihlal suçu bakımından kovuşturmada şikayet koşulunun gerçekleşmemesinden dolayı fikri içtima ilişkisinin sona ermesi karşısında, sanığın sorumluluğunun, mevcudiyetini devam ettiren ve soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olmayan TCK’nın 105/2. maddesindeki cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle, sanık hakkında düşme kararı verilmesi, kanuna aykırı… cinsel taciz suçu ve cezası için Eskişehir ağır ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/5553 E. sayılı kararı uyarınca 

Görevli polis memurlarının kamyonun içinde sanıkları bulduklarında sanık Y.’ın üzerinde iç çamaşırı ile bulunduğu halde diğer sanık S.’ın giyinik şekilde kamyonun yatak kısmında görüldüğü, sanıkların aleni olarak cinsel ilişkiye girdiklerine dair kesin ve inandırıcı herhangi bir kanıtın bulunmaması karşısında, sanıkların beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyetlerine hükmedilmesi..

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/9501 E. 2019/8123 K. sayılı kararı;

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle kurulan beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan, O Yer …… Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA
Sanık hakkında cinsel taciz suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Müştekinin 29.08.2012 tarihli şikâyet dilekçesi ve aşamalarda değişmeyen beyanları, sanığın ikrar içeren ifadesi, mesaj tespit tutanağı ve tüm dosya kapsamında sanığın ……inin eşi olan mağdureye, 27.08.2012 tarihinde “seni seviyorum” şeklinde mesaj gönderdiği anlaşılması karşısında müsnet suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, cinsel taciz suçları ile ilgili olarak ceza avukatı Eskişehir den bilgi alabilirsiniz. 

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

TCK 105 Taciz Suçu ve Cezası

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.