İnternetten içerik kaldırma nasıl olur?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İnternetten içerik kaldırma nasıl olur? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 23 Mart 2022 tarihinde yazıldı.

İnternetten içerik kaldırma nasıl olur?

İnternetin yaygın kullanımına paralel olarak kişi haklarının ihlalinin internet üzerinden sıklıkla yapıldığını görmekteyiz. İnternetin tek bir merkezden kontrolünün mümkün olmaması ve internete yüklenen verilerin kontrolsüz oluşu da ciddi hak ihlallerinin oluşmasına neden olmaktadır. İnternete yüklenen verilerin hızlı bir şekilde yayıldığı da düşünüldüğünde kişilik haklarının geri dönülemez biçimde zedelenmesine neden olmaktadır.

Kişilik haklarının ihlali halinde erişimin engellenmesi 5651 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 5651 sayılı Kanunun 9/1 maddesinde ” İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.” denilerek kişilik haklarını ihlal eden haber, yorum, video, resim, görsel gibi içeriklerin paylaşılması durumunda kişilik hakkı ihlal edildiğini düşünen ilgilinin içeriğin çıkarılmasını veya erişimin engellenmesini isteyebileceği belirtilmiştir. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize bu konuda hizmet vermektedir.

Kişilik Hakkı Çerçevesinde Korunan Değerler Nelerdir

Öncelikle kişilik haklarının ihlali nedeniyle internetten içerik kaldırma ve ve erişimin engellenmesi kapsamında kişilik haklarının neler olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. İnsan olması sebebiyle bireye tanınan haklar kişi haklarıdır. Bu nedenle kişilik hakkı mutlak bir haktır. Kişilik hakları sınırlı sayıda değildir ancak ana hatları itibariyle üç ana başlıkta toplanması mümkündür

A-Yaşama Hakkı;

Vücut bütünlüğü ve sağlık hakkı genel olarak yaşam hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. Kişinin rızası hilafına bu haklara yapılan müdahaleler hukuka aykırı olarak nitelendirilecektir.

B-Kişinin Şeref ve Haysiyeti;

Bu kavramların net bir çerçevesinin çizilmesi mümkün değildir. Şeref ve haysiyet içinde bulunulan toplumun değerlerine göre oluşmaktadır. Kişilik hakkının şeref ve haysiyet yönünden ihlali genellikle hakaret içeren söz ve davranışlar, iftira, dayanaksız ve mesnetsiz suçlamalar şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir.

C- Özel Hayat;

Kişinin özel hayatı, sırları ve gizli bilgilerinin kamu tarafından öğrenilmesi ancak kişinin kendi onay vermesi ile mümkün olacaktır. Kişinin hayatı özel hayat ve kamusal hayat olarak ikiyi ayrılmaktadır. Özel hayat ise kişinin sadece yakınları, akrabaları ve dostları tarafından bilinen hayatıdır. Bu itibarla özel hayatının, sırlarının ve gizli bilgilerinin kamu tarafından bilinmesi ancak bu kişinin onayı ile mümkündür. Bu itibarla kişinin özel hayatına ilişkin haber, yorum, video, resim, görsel gibi içeriklerin internet üzerinden paylaşılması hukuka aykırı olacaktır.

Özel hayata ilişkin paylaşımların hukuka uygun olması için kişinin rızası gerekmektedir. Bununla birlikte ünlü olarak tabir edilen sanatçı, sporcu politikacı ve iş adamı gibi kamuoyuna mal olmuş kişilerin özel hayatlarına ilişkin yayınlar farklılık arz etmektedir. Bu
kişilerin bilgilerinin basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kullanımı belirli sınırlarda kalmak kaydıyla kamu yararı gerekçesiyle de hukuka uygun kabul edilmektedir.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesinde Görevli Mahkeme Neresidir;

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarında görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliğidir.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesinde Yetkili Mahkeme Neresidir;

Mağdurun ikamet adresinin bulunduğu yer Sulh Ceza hakimliği ile Kişilik haklarının ihlaline neden olan internet sitesinin Türkiye’deki merkez adresininin bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliği içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir.

Sonuç Olarak;

Özel hayat ve kişinin şeref ve haysiyeti kavramlarının net bir çerçevesinin çizilmesi mümkün değildir. Bu kavramlar toplumun değerlerine göre oluşmaktadır. Bir söz veya davranış bir toplumda kişiyi övmek için kullanılırken başka bir toplumda hakaret ve sövme olarak kabul edilebilmektedir. Konusu suç teşkil eden veya özel hayatın gizliliğini ihlal eden içerikler için içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilecektir. Bu kapsamda kişiler web sitesinin sahibiyle ya da yer sağlayıcıdan içeriğin kaldırılmasını talep edebilecektir. Yine BTK’ya başvurularak erişimin engellenmesi mümkün olduğu gibi erişimin engellenmesi kararı verilmesi için Sulh Ceza Hakimliklerine de başvurulması mümkündür. Eskişehir bilişim avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.