Anlaşmalı boşanma protokol

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Anlaşmalı boşanma protokol Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 3 Nisan 2024 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı boşanma protokol

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen çiftler anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak ve mahkemeye vermek zorundadır. Anlaşmalı boşanma davası şartları ise;

 • Taraflar arasındaki evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir
 • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi,
 • Eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayıp imzalaması,
 • Eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi şeklindedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında eşler protokol ile;

 • Nafaka hususunda anlaşırlar,
 • Varsa çocukların velayeti ve kişisel ilişki konusunda anlaşırlar,
 • Maddi ve manevi tazminat hususunda anlaşırlar,
 • Ziynet eşyası konusunda anlaşırlar,
 • Varsa malvarlıklarının nasıl paylaşılacağı hususunda anlaşırlar,
 • Boşanmanın mali sonuçlarının nasıl olacağını anlaşmalı boşanma protokolünde belirtiler,
 • Diğer hususlar konusunda anlaşırlar

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması hususunda boşanma avukatından bilgi alabilir. Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu 166/4. maddesinde düzenlenmiştir. Mezkur maddeye göre;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık olarak Eskişehir boşanma avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Anlaşmalı boşanma davası süreçleri nelerdir?

Taraflar öncelikle anlaşmalı boşanmanın şartlarında anlaşmalı ve buna göre bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamalıdır. Bunun akabinde eşler birlikte boşanma davası açabilir veya eşlerden birinin açtığı davayı diğer eş kabul edebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü için Eskişehir boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer

Anlaşmalı boşanma davası genellikle iki ile dört hafta arasında sürmektedir. Bu süre mahkemenin yoğunluğuna göre azalabilmekte veya uzayabilmektedir.  Boşanma davası Aile mahkemesinde açılır. Eskişehir ilinde boşanmak isteyen çiftler Eskişehir Aile Mahkemesinde boşanma davası açmalıdır.

Anlaşmalı boşanma yargı kararı

Yargıtay 2. HD 2014/16819 E. 2015/3251 K

Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” olarak görülmesi gerekir.

Açıklanan sebeple, mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak karar vermek gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir (HUMK.md.439/2). Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.

Açıklanan sebeple, mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla, 02.03.2015 tarihinde karar verildi.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.