Emniyeti Suiistimal Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Emniyeti Suiistimal Suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 8 Haziran 2022 tarihinde yazıldı.

Emniyeti Suiistimal Suçu

Emniyeti Suiistimal Suçu, bir sözleşme gereği kendisine teslim edilen malın devir olgusunun inkâr edilmesi ya da devir amacı dışında tasarrufta bulunulması ile oluşmaktadır. Güveni kötüye kullanma suçu 765 sayıl TCK dönemindeki ismi olan emniyeti suiistimal suçu olarak da bilinmektedir.

Güveni kötüye kullanma suçunda suç konusu “muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal” olarak belirtilmiştir. TCK 155. maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için malın zilyetliğinin önceden faile devredilmiş olması gerekir. Aksi takdirde bu suç oluşmayacaktır. Ceza hukuku kapsamında zilyetlik, mal üzerinde mülkiyet sahibi gibi tasarrufta bulunabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Cezası

Güveni kötüye kullanmanın basit halini düzenleyen TCK 155/1. maddesine göre bu suçu işleyen fail altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun nitelikli hali TCK 155/2. Maddesinde düzenlenmiş olup anılı maddeye göre suçu işlediği sabit olan fail bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. Suç mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında olması dolayısıyla yasada hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da öngörmüştür.

Adli para cezasının alt sınırı TCK 52. maddesine göre 5 gündür. Üst sınırı ise TCK 155. maddesinde yazılı üst had olan üç bin gün adli para cezasıdır. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayete ve Uzlaşmaya Tabi midir?

Emniyeti Suiistimal Suçunun temel şekli olan TCK nın 155/1 maddesi şikâyete tabi iken, nitelikli hali TCK m. 155/2 şikayete tabi değildir. Kovuşturması resen yapılır.

Güveni kötüye kullanma suçu uzlaşma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlar arasındadır.

Güveni kötüye kullanma  suçu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesinden yer almaktadır. TCK 209 a göre açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdın, verilme nedeninden farklı bir şekilde doldurulması şeklinde oluşmaktadır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunda Görevli Mahkeme

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un10,11 ve 12’nci maddeleri uyarınca inceleme konusu suç hakkında yargılama görevi asliye ceza mahkemesine aittir. Emniyeti Suiistimal Suçu ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Güveni Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 02/12/2015 tarih ve 2015/6025 E. , 2015/7550 K. Sayılı kararı

“..Katılanın satın aldığı dairede önceden kiracı olan sanığın, ev sahibi tarafından kullanılmak ve tahliye sırasında iade edilmek üzere kendisine bırakılan doğalgaz kombisi, mutfak dolabı, aspiratör, mutfak kalorifer peteği, balkon kapatma camları, vestiyer ve banyo musluklarını evi boşaltırken alıp götürmekten ibaret eyleminin, katılan ile sanık arasında hizmet ilişkisinin bulunmaması karşısında, TCK’nun 155/1. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin,..”

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 14/04/2016 tarih ve2013/28919 E., 2016/3417 K., sayılı Kararı “…Sanığın emlakçı olarak görev yaptığı ve müdahile ait iş yerinin kiralanması hususunda 2003 yılında aldığı vekaletname ile iş yerini çeşitli kişilere kiraladığı, 01/06/2007 tarihinde iş yerini kiraladığı şahıslardan kira bedelini 3500 TL ye indirme karşılığında peşin olarak 36.000 TL aldığı ve hava parası adı altında 25.000 TL tutarlı çek aldığı, bunlardan kiraya veren müdahili bilgilendirmediği gibi paraları da müdahile göndermediği, emlakçı olarak hizmet

verirken hakkı olmayan bir takım tahsilatları masraf adı altında mal sahibini bilgilendirmeden haksız olarak uhdesinde tuttuğu bu şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafiinin eksik incelemeye ilişkin temyiz itirazlarının reddine…”

Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 11.1.2016 tarih ve 2015/19299 E., 2016/39 K., sayılı Kararı “… Katılanlar Z.. B.. ile Ulviye Hanife Kayıhan’ın malik oldukları arsayı satmak üzere katılan İ. G. şirketiyle anlaştıkları, İ. G.l şirketinin İzmir ilinde bulunan R. N. ile referal anlaşma yapıldığı, R. N. çalışan sanık E.. Y.. adına arsanın satış ve devir işlemleri için vekaletname çıkartıldığı, sanık Erdoğan’ın vekaletnameyi kullanarak 03.04.2007 tarihinde İ. A. isimli kişiye arsanın satış ve devir işlemlerini yaptığı, karşılığında 39.000TL arsa bedeli aldığı,

ancak müştekilere arsanın satışının yapılmadığını söylediği ve satış bedelini müştekilere vermediği, bir süre sonra şikayetçilerin Dikili ilçesinde faaliyet gösteren bir emlakçı ile sözkonusu arsanın satışı için görüştüklerinde arsanın 03.04.2007 tarihinde sanık Erdoğan tarafından vekaletname ile İ. A. satıldığını öğrendikleri iddia ve kabul olunan olayda hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir…”

Tahliye Taahhütnamesi

Emniyeti Suiistimal Suçu ,Emniyeti Suiistimal Suçu

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.