Yabancılara (Oturma) İkamet İzni Alınması

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılara (Oturma) İkamet İzni Alınması Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 10 Mayıs 2021 tarihinde yazıldı.

Yabancılara (Oturma) İkamet İzni Alınması

Oturma (ikamet) izni; Türkiye’de vize süreleri ya da vize muafiyet sürelerinden daha fazla yasal olarak ikamet etmek isteyen yabancıların alması gereken belgedir. YUKK m.19 a göre yabancıların Türkiye’de ikamet etmeleri için alınması zorunlu belgeye ikamet izni denmektedir. Bu belge ülkemizde ikamet etmek isteyenlere hukuken korunan ikamet imkânı sağlamaktadır.

Türkiye’de en az 6 ay oturma izni ile ikamet eden yabancılara Yabancı Uyruklu Türkiye Cumhuriyeti Numarası verilmektedir. Bu numara ikamet kartının ön sayfasında yer alır.

İkamet izni başvuruları her ilde kurulmuş olan İl Göç İdaresi’ne yapılmaktadır. İlk başta, Göç İdaresi’nden randevu alınmalı, sonra evraklar hazırlanarak randevu günü eksiksiz olarak Göç İdaresi memuruna teslim edilmelidir. İkamet izni başvurusunun vize muafiyet süresi geçirilmeden yapılması gerekmektedir. Vize muafiyet süresi içinde randevu alınması yeterli olup, randevu gününün de vize muafiyet süresinde olmasına gerek yoktur. Vize muafiyet süreleri yabancının uyruğunda bulunduğu ülkeye göre değişiklik arz etmekle birlikte bu süre 30 gün ile 90 gün arasında değişmektedir.

Oturma İzni ile İkamet Tezkeresi Farklı Şeyler mi

Göç İdaresinin kurulması ile ikamet kartı olarak düzenlenen ikamet izin belgesi, eskiden ikamet tezkeresi olarak düzenlenmekte idi. İkamet izni, oturma izni, oturma tezkeresi, ikamet tezkeresi hepsi eşanlamlı olup yabancılara Türkiye’de yasal olarak ikamet hakkı veren ikamet izin belgesini ifade etmektedir.

İkamet İzni başvurusu Avukat Aracılığı ile Yapılabilir Mi

İkamet izni başvuruları avukat aracılığı ile yapılması mümkündür. İkamet izni talep etmek için gerekli belgelerin temini hususunda birçok kuruma müracaat etmek gerekmektedir. İkamet izni için evrakların noksansız ve eksiksiz ikmali gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibi yabancı kendisi başvuru yaptığında kendi ülkesinden bir belge gerektiğinde veya ülkesine dönmesi gerektiğinde buradaki işleri aksayabilmekte ve yaptığı işlemlere baştan başlamak zorunda kalabilmektedir. İkamet izni başvurusunda zorluklar yaşanmaması amacıyla avukatın hukuki yardımından faydalanabilecektir.

İkamet Tezkeresi Dilekçe Örneği

İkamet tezkeresi başvuruları Göç İdaresi’ne web üzerinden online olarak yapılmakta olup, randevu sistemi ile çalışılmaktadır. İkamet izni randevu başvurusu Göç İdaresi tarafından düzenlenen form doldurularak yapılmaktadır. Başvuru zamanı doldurmanız gereken herhangi bir ikamet tezkeresi dilekçe örneği bulunmamaktadır.

İkamet İzni Çeşitleri Nelerdir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 30. Maddesi’ne istinaden 6 çeşit ikamet türü düzenlenmiştir. Bunlar,

Kısa Dönem İkamet İzni
YUKK madde 31-33 maddesinde kısa dönek ikamet izni düzenlenmiştir. Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir. Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.

Aile İkamet İzni

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; Yabancı eşine, Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, her defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamayacaktır.

Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir.

Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar. En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.

Öğrenci İkamet İzni

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.

Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir. Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz. Öğrenci olarak oturulan sürelerin tamamı değil, yarısı sayılmaktadır.

İnsani ikamet izni

Olağanüstü durumlarda, kişinin Türkiye’den ayrılması mümkün ve makul görülmediği hallerde Bakanlığın onayı alınarak en fazla 1 yıllık sürelerle verilmektedir.

İnsan ticareti mağduru ikamet izni.

Adından da anlaşılacağı üzere, insan ticareti mağdurlarına ve mağdur olacağı yönünde kuvvetli şüphe duyulanlara verilen ikamet iznidir.

İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

İkamet izni alınması için gereken ortak belgeler bulunmakla beraber özel şartlar da getirilmiştir.

İkamet İzni Başvurusunda Gereken Ortak belgeler

  • Pasaportun aslı(Pasaport değiştirilmişse önceki pasaportun işlem gören sayfaları)
  • Son 6 ay içinde çekilmiş fonu beyaz olan biyometrik fotoğraf
  • Geçerli sağlık sigortası
  • Türkiye’de ikamet edilecek adres
  • Adli sicil kaydı
  • Sosyal yardım alınmadığına dair belge

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.