Uluslararası Koruma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Uluslararası Koruma Başvurusu Nasıl Yapılır? Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 16 Nisan 2021 tarihinde yazıldı.

Uluslararası Koruma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Savaş veya zulüm sebebiyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalıp geri dönemeyecek durumda olan kişilerin Türkiye’de sığınma hakkı bulunmaktadır. Bunun için kişilerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (GİGM) müracaat edip sığınma başvurusu yapması gerekmektedir. Bu başvurunun ismi “uluslararası koruma” başvurusu olarak adlandırılmaktadır. Sığınmacılarla ilgili işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu kapsamında yapılmaktadır.

Uluslararası Koruma Çeşitleri (الحماية الدولية)

1- Mülteci; Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade etmektedir.

2- Şartlı Mülteci; Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade etmektedir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.

3- İkincil Koruma; Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;
a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade etmektedir.

4- Geçici Koruma; Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara uygulanmaktadır. Suriye’deki olaylardan dolayı Türkiye’ye sığınan kişiler “geçici koruma” uygulamasına tâbidir.

5-Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi; mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma bakımından başvuru yapmış; fakat başvurusu henüz sonuçlanmamış kişinin durumudur. Uluslararası literatürde “sığınmacı” olarak geçmektedir.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Yapılan Bireysel Mülakat Ne Demektir (مقابلة إدارة الهجرة, محام اسكي شهير)

Bireysel mülakat ile sığınmacının ülkesinden kaçma nedenleri ve niçin geri dönmekten korktuğu konusunda bilgi almak için yapılan görüşmedir. Gerekirse tercüman eşliğinde yapılacak bu görüşme sonrasında GİGM kişinin Türkiye’de uluslararası korumadan yararlanma kriterlerini taşıyıp taşımadığı konusunda karar verecektir. Resmi prosedür tamamlanıp talep kabul edilmesi halinde 3 tip bireysel uluslararası koruma statüsünden birisi verilmektedir. Bunlar “mülteci” , “şartlı mülteci”, “ikincil koruma” statüsüdür. Uluslararası korumadan yararlanma kriterlerini taşımadığı sonucuna ulaşılırsa talep hakkında olumsuz karar verilecektir. Bu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. (محامي Eskişehir)

Uluslararası Koruma Talebinin Reddi Kararına Karşı İtiraz Hakkı

Uluslararası koruma talebinin reddi reddi kararı tebliğ edildikten sonra itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz hakkın da süreler önem arz etmekte olup süresinde itiraz edilmemesi halinde bu karar kesinleşecek ve sınır dışı kararı verilecektir.

Komisyona kararın neden düzeltilmesi gerektiğini içeren gerekçeler ile 10 gün içinde itiraz edilebilecektir. Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu bu başvuruyu 15 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Komisyonun itiraz üzerine vereceği kararda yargı denetimine tabi olacaktır. Bu karara karşı da 30 gün içinde dava yolu açıktır. Yine Ret Kararına karşı yapılan yazılı tebliğden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açmak da mümkündür.

Yabancılar Hukukunun önemi ve sonuçlarının ciddiyeti dikkate alınarak bu alanda ortaya çıkan hukuki sorun ve uyuşmazlıklara ilişkin olarak hukuki destek almak hayati öneme sahiptir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.