Eskişehir yabancı avukatı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Eskişehir yabancı avukatı Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 20 Ekim 2022 tarihinde yazıldı.

Eskişehir yabancı avukatı

Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişiler belirli konularda avukat arayışına girebilmekte Eskişehir yabancı avukatı olarak makalemizde bu konuya değineceğiz.

Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye’de Miras Hakları

Miras hukuku genel anlamda muristen kalan mirasın intikalinin ne şekilde yapılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Murisin veya mirasçının yabancı uyruklu olması durumunda ülkemizdeki mirasın ne şekilde intikal edeceği farklı yasal düzenlemeye tabi tutulmuştur. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de mirasçı olmaları mümkündür. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun 20. Maddesinde;

  • Miras ölenin millî hukukuna tâbidir. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır.
  • Mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir.
  • Türkiye’de bulunan mirasçısız tereke Devlete kalır.
  • Ölüme bağlı tasarrufun şekline 7 nci madde hükmü uygulanır. Ölenin millî hukukuna uygun şekilde yapılan ölüme bağlı tasarruflar da geçerlidir.
  • Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, tasarrufta bulunanın, tasarrufun yapıldığı andaki millî hukukuna tâbidir.

Denilerek mirasın ölenin milli hukukuna tabi olduğu ancak Türkiye’de bulunan taşınmazlar yönünden ise Türk hukukunun uygulanacağı belirtilmiştir.

Yabancıların Taşınır Mal Yönünden Miras Hakları Yönünden Hangi Ülke Hukuku Uygulanır?

Taşınır mallar diğer bir ifade ile menkul mallar; para, çek, senet. Altın, otomobil, mobilya, beyaz eşya vb gibi taşınabilen eşyalara denilmektedir. Yabancıların ülkemizde taşınır mal edinmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır. MÖHUK‘ün 20. Maddesine göre mirasa konu malın taşınır mal varlığı olması durumunda ölen kişinin milli hukuku uygulanacaktır. Bununla birlikte mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler yönünden terekenin bulunduğu ülke hukuku uygulanacaktır. Ülkemizde yabancılar ile ikamet işlemleri uluslar arası koruma işlemleri göç idaresi müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Eskişehir yabancı avukatı ekibimizle ikamet izni almak isteyen yabancılara hizmet vermekteyiz.

Yabancıların Taşınmaz Mal Yönünden Miras Hakları Yönünden Hangi Ülke Hukuku Uygulanır?

Taşınmaz mal diğer bir ifade ile gayrimenkul ise zemin üzerinde sabit olan tarla, bağ, bahçe, arsa, ev, apartman, dükkan, fabrika, otel gibi yerlere denilmektedir. MÖHUK’ün 20. Maddesine göre Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanacağı belirtilmiştir.  Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ilinde yabancılara avukatlık hizmeti vermekteyiz. Eskişehir yabancı avukatı ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancıların Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Alması Mümkün Mü?

Yabancı uyruklu murisin mirasçıları olduğunu iddia eden yasal mirasçıları (örneğin eşi, çocukları, anne-babası, kardeşler vb) yasal mirasçılığı ispata yarar vatandaşı oldukları ülkelerinin mahkemeleri veya Nüfus Müdürlüklerinden temin edecekleri belge ile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak mirasçılık belgesi (veraset İlamı) alması mümkündür. Veraset ilamının alınmasına müteakip ilgili tapu sicil müdürlüğünde gerekli işlemleri tamamlayabilecektir. Eskişehir ilinde yaşayan yabancılar Eskişehir sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir. Eskişehir yabancı avukatı  olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Ancak bu halde 6032 sayılı kanunun 1. Maddesi ile değişik 2644 sayılı kanunun 35. Maddesinde belirtilen ” Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir” düzenlemesi gereğince hem ilçe genelinde yüzölçümü üzerinden oransal, hem de ülke genelinde miktar yönünden olmak üzere ikili bir sınırlama hali getirildiğinden taşınmazın intikalinde bu yasal düzenleme dikkate alınarak intikal işlemi yapılacaktır. Yine anılı yasal düzenleme gereğince Cumhurbaşkanı tarafından diğer ülkeler ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ve Türkiye’nin menfaatlerini dikkate alarak hangi ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz edinebileceğine karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Yabancılara uygulanan tahdit kodu nedir?

Ülkemizde bulunan yabancılar, ülkemize ait kurallara uymadığı takdirde haklarında tahdit kodu konulabilmektedir. Tahdit kodu yabancılar arasında ülkeye giriş yasağı olarak bilinmektedir.

Yine yabancı ülke vatandaşlarının yabancılar şube, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları, yabancıların yer aldığı hukuk davalarında hukuki yardım alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Yine Eskişehir yabancı avukatı Oğuz Özdemir olarak Bulgaristan vatandaşlığı, Makedonya vatandaşlığı, Yunanistan vatandaşlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı, Romanya vatandaşlığı konusunda Eskişehir ilinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Eskişehir yabancı avukatı olarak yazdığımız Tahdit kodları ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Yabancı Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.