Vergi borcundan dolayı konulan haciz kaldırılır mı?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Vergi borcundan dolayı konulan haciz kaldırılır mı? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 20 Mayıs 2021 tarihinde yazıldı.

Vergi borcundan dolayı konulan haciz kaldırılır mı?

Günümüzde kişi yada şirketlerin kamu borcu sebebiyle kişilerin malvarlıklarına haciz uygulanabilmektedir. Bu haczin ne şekilde uygulanacağı, kişinin sgk yada vergi borcu sebebiyle tüm malvarlığına haciz konulamayacağı ilgili düzenlemeler ve yargı kararlarında belirtilmiştir. Vergi dairesi hacizleri kaldırırken kişinin borç miktarını, borca yeter malının teminatta olup olmadığı, kişinin ülke genelinde başka vergi dairesine borcu olup olmadığı, vergi borcunun taksitlendirilip taksitlendirilmediği gibi hususlar dikkate alınır. Burada dikkat edilecek bir diğer husus ise vergi dairesi alacak miktarının üzerinde haciz işlemi yapamaz. Örneğin Eskişehir vergi dairesine olan 10.000 TL’lik borcunuzdan dolayı Eskişehir vergi Dairesi sizin 100.000 TL değerinde olan birden fazla taşınır veya taşınmazınıza haciz koyamaz. Bu konu ile ilgili Danıştay 14. Dairesi 2012/679 E. 2014/2401 K. sayılı kararı ; “Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca borçlunun amme alacağına yetecek miktarda menkul ve gayrimenkullerinin haczolunacak olması nedeniyle, davacının haciz şerhi konulan taşınmazlarının tamamının değeri belirlendikten sonra, amme alacağına yetecek miktarın üzerinde haciz işlemi tesis edildiğinin tespiti halinde dava konusu işlemin iptali yoluna gidilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” şeklindedir.

Mirasçısı olduğum kişinin vergi borcundan dolayı hesaplarıma haciz konulabilir mi?

Babanızın, annenizin yada mirasçısı olduğunuz bir kişinin vergi borcundan dolayı hesaplarınıza haciz konulması için bir takım prosedürün yerine getirilmesi gerekmektedir. Vergi dairesi, murisin vergi borcundan dolayı vergi borcunu mirasçıların hisseleri oranında belirleyip ödeme emri göndermelidir. Eğer böyle bir işlem yapılmadan direk haciz konulmuş ise yürütmeyi durdurma talepli dava açıp haczi kaldırmanız mümkündür. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde vergi hukuku alanında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu tür davalar vergi mahkemesinde açılmalıdır.

Saygılarımızla

Eskişehir Vergi Avukatı  Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.