Suç duyurusu nasıl yapılır?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Suç duyurusu nasıl yapılır? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 14 Mart 2021 tarihinde yazıldı.

Suç duyurusu nasıl yapılır?

Suç Duyurusu Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bir suç işlendiği şüphesi doğrultusunda suç oluşturduğu iddia edilen eylemin soruşturulması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı veya ilgili kolluk birimine ( Jandarma veya Emniyet Müdürlüğü’ne) yapılan ihbar işlemidir. Herkes konusu suç teşkil edecek bir olayı yada suç şüphelisini yetkili makama bildirmek amacıyla suç duyurusunda (ihbarında) bulunmak için dilekçe yazabilir. Eskişehir ve civar illerde suç duyurusunda bulunmak isteyen, şikayet dilekçesi yazmak isteyenlerin mutlaka bir avukattan yardım almalarını tavsiye ederiz.

Şikayet Dilekçesi nedir?

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar bakımından suç mağdurları veya suçtan zarar görenler tarafından soruşturma başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı veya ilgili kolluk birimine (Jandarma veya Emniyet Müdürlüğü’ne) yapılan şikayet başvurusudur.

Şikayete Tabi Suçlar Nelerdir?

 • Basit yaralama (TCK 86/2),
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK 88).
 • Taksirle yaralama (TCK 89/1).
 • Taksirle yaralama (TCK 89/2, 3, 4 Bilinçli taksir hariç)
 • Cinsel saldırı (TCK 102/1, 102/2. ikinci cümle).
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104/1).
 • Cinsel taciz (TCK 105/1).
 • Tehdit (TCK 106/1 ikinci cümle).
 • Konut dokunulmazlığını ihlal (TCK 116/1, 2, 4).
 • İş ve çalışma hürriyetini ihlal (TCK 117/1).
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma (TCK 123/1).
 • Hakaret (TCK 125/1, 2, 3 Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç.)
 • Kişinin hatırasına hakaret (TCK 130/1, 2 Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç.)
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK 132/1, 2, 3).
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK 133/1, 2, 3).
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1, 2).
 • Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller (TCK 144/1).
 • Kullanma hırsızlığı (TCK 146/1).
 • Mala zarar verme (TCK 151/1, 2).
 • Güveni kötüye kullanma (TCK 155/1).
 • Bedelsiz senedi kullanma (TCK 156/1)
 • Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal (TCK . 159/1).Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (TCK . 160/1). TCK nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenen suçlar
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK 209/1).
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK 233/1).
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK 234/3).Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK 39/1, 2, 3)
 • Yabancı devlet başkanına karşı suç (TCK 340/2).
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK 341/2).
 • Yabancı devlet temsilcilerine karşı hakaret (TCK 342/2 Mütekabiyet şartı aranır).
 • Özel kanunlarda düzenlenen şikâyete tabi suçlar
Şikayet Süresi Ne Kadardır?

Şikayet süresi, suçtan zarar gören yada mağdurun ‘fiil’ ve ‘faili’ öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Şikayet hakkı, her halukarda TCK md. 66’da düzenlenen dava zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır. Suçlarda öngörülen ceza miktarına göre zamanaşımı süresi de farklılık arz etmekle birlikte TCK nın 66. Maddesine göre en az zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Şikayetten Vazgeçmenin Ceza Davasına Etkisi

Şikayete tabi suçlarda, suçtan zarar gören veya mağdur tarafından şikayet hakkı kullanılması ile Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılır. Şikayete tabi suçlarda soruşturma aşamasında şikayetin geri alınması halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilir. Şikayet mahkeme aşamasında olur ise düşme kararı verilir. Takibi resen kovuşturmaya tabi suçlarda şikayetten vazgeçme kamu davasını düşürmez.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.