Eskişehir Ağır ceza avukatı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Eskişehir Ağır ceza avukatı Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 13 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Eskişehir Ağır ceza avukatı

Eskişehir ağır ceza avukatı arayan vatandaşların herhangi bir avukat ile iletişime geçmesini tavsiye ederiz. Eskişehir ağır ceza avukatı ifadesi doğru bir ifade olmayıp avukatlar müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir. Ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu‘na göre yapılmaktadır.  Yine ceza mahkemesi olarak ülkemizde sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi bulunmaktadır. Ağır ceza mahkemesi her adliyede bulunmamaktadır. Eskişehir ilinde ağır ceza mahkemesi bulunmaktadır.

Eskişehir ağır ceza avukatı hizmetlerimiz

 • Savcılığa verilmek üzere suç duyurusu dilekçesi hazırlamak,
 • Karakol, Savcılık ve mahkemelerde ifadeye katılmak,
 • Ağır ceza mahkemesinde sanık veya müşteki vekilliği yapmak,
 • Asliye ceza mahkemesinde sanık veya müşteki vekilliği yapmak,
 • Sulh ceza mahkemesinde süpheli vekilliği yapmak,
 • Tutuklama kararına karşı itiraz dilekçesi yazmak,
 • İstinaf veya temyiz dilekçesi yazmak,
 • Cezaevinde bulunan tutuklular ile görüşmek,
 • Şikayet dilekçesinin yazılması ve eklerinin hazırlanması,
 • Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına itiraz edilmesi,
 • Sulh Ceza Hakimliğine Adli Kontrol ve Tutuklamaya sevk işleminde şüpheli müdafi olarak katılma,
 • Eskişehir ağır ceza avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermek.

Ceza davasında avukat tutmak zorunda mıyım?

Bu sorunun cevabı için CMK 149. madde ve devamına bakmak gerekir. Buna göre;

CMK 149- Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da
şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.
Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

Müdafiin görevlendirilmesi Cmk Madde 150
Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.
Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Eskişehir avukatlar listesine Eskişehir barosundan ulaşabilirsiniz. Ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan davaya ilişkin Eskişehir ağır ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Ağır Ceza Mahkemesi hangi davaya bakar

Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanı 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  ile düzenlenmiştir.

5235 sayılı Kanunun 12. Maddesinde “Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak müvekkillerimize ceza davasından hizmet vermekteyiz.

 • Yağma, 
 • İrtikap,
 • Kamu görevlisinin resmi belgeden sahteciliği,
 • Nitelikli dolandırıcılık,
 • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı Ve Yedinci Bölümünde Tanımlanan Suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç)
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis,
 • Müebbet hapis,
 • On yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar dolayısıyla açılan davalar ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Ağır Ceza Heyeti Kaç Hakimden oluşur?

Ağır ceza mahkemesi bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşmaktadır. Yine ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan davada iddia makamını temsilen cumhuriyet savcısı bulunmaktadır. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak sanık ve müşteki vekili olarak ağır ceza mahkemesinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Ağır Ceza Mahkemesi kararına itiraz edilir mi?

Ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı itiraz ve istinaf kanun yolu bulunmaktadır.  Bu sebeple ağır ceza mahkemesinde verilen kararlar kesin kararlar değildir.

İtiraz; kural olarak hakim kararları ile kanunun açıkça gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz merciine yapılan “kanun yolu” başvurusudur.

İstinaf; ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş kararların, maddi olay bakımından ve hukukilik yönünden Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesine denir.

Temyiz; Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvuruların incelenmesine denir. Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte ilk derece mahkemelerinin kararlarının doğrudan temyiz edilme olanağı ortadan kalkmıştır.

Eskişehir Ağır ceza avukatı

Eskişehir Ağır ceza avukatı

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.