Anlaşmalı boşanma davaları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Anlaşmalı boşanma davaları Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 20 Şubat 2023 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı boşanma davaları

Anlaşmalı boşanma davaları Türk Medeni Kanunu madde 166/3’de düzenlenmiştir. Kanuna göre;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma davaları belirli durumlarda açılmaktadır. Buna göre anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için;

  • Tarafların anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamış olması ve protokolün mahkemece kabul edilmesi gerekmektedir,
  • Evliliğin en az bir yıl sürmesi,
  • Eşlerden birlikte dava açması veya eşlerden biri tarafından açılan davanın diğeri tarafından kabul etmesi gerekmektedir.
  • Boşanmanın tüm sonuçları hakkında tarafların anlaşması gerekmektedir.
  • Çocukların velayeti ve nafaka konusunda eşlerin anlaşması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları hangi mahkemede açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları eşlerin birlikte veya ayrı olarak aile mahkemesinde açılması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerin birlikte oturduğu aile mahkemesidir. Ancak eşlerin itiraz etmemesi halinde herhangi bir yer aile mahkemesinde dava açılabilir.  Davanın açılması halinde mahkeme tarafından taraflara duruşma gününü belirten davetiye gönderilir. Tarafların duruşmaya bizzat katılması zorunludur.

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat tutmak zorunda mıyım?

Yasal sürecin takibi ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanma aşamasında avukatın hukuki yardımından yararlanmaları durumunda ileride hak kaybına uğramamak açısından önem arz edecektir. Eskişehir boşanma avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davasında hizmet vermekteyiz.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 ay ile 3 ay arasında sürmekte olup bu süre mahkemenin iş yoğunluğuna göre artmakta veya azalmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına döner mi?

Taraflar çekişmeli olarak açtıkları boşanma davasını anlaşmalı halinde anlaşmalı boşanma davalarına çevirebilmektedir. Konu ile ilgili Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü?

Taraflar evlilik birliğini bitirme konusunda anlaşmaları halinde boşanmaya bağlı konularda da anlaştıklarını protokol düzenleyerek mahkemeye sunacaklardır. Anlaşmalı boşanma prosedüründe değinilmesi zorunlu olan konular; velayet, maddi ve manevi tazminat talebi, iştirak ve yoksulluk nafakalarıdır. Yine bunlar ile birlikte taraflar gayrimenkul ya da menkule ilişkin devir şartları konusunda detaylı bir düzenleme yapması sonraki süreçte yaşanılacak sorunların önüne geçecektir.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği

Davacı eş …….  TC Kimlik numaralı ……… ile ………. TC Kimlik numaralı …………..  …/…/….  tarihinde evlenmişlerdir. Taraflar karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

Boşanma Hususu:

Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi hususunda her iki taraf da mutabıktırlar.

Velayet Hususu:

Tarafların evlilik birliğinden doğan …./….. /……  doğumlu …….. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayeti ….. ait olacaktır.

Yoksulluk nafakası ve tazminat hususu

Davalı taraf, davacı ……. için aylık 500,00-TL tedbir/yoksulluk nafakasının …….  202. tarihi itibariyle devamında dava kesinleşinceye kadar tedbir nafakası olarak, dosyanın kesinleşmesine müteakip yoksulluk nafakası olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesini kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen yoksulluk nafakası dosyanın kesinleşmesine müteakip her yıl ÜFE oranında artırılması hususunu taraflar kabul ve taahhüt ederler.

Davalı ……….., davacı …….. lehine 40.000-TL tazminat ödeyecektir. İşbu tazminatın 10.000,00-TL’si 25/09/202…. tarihinde peşin, kalan 30.000,00-TL’si 25/10/202., 25/11/202., 25/12/202., 25/01/202., 25/02/202. ve 25/03/202. tarihlerinde 5.000,00-TL toplam 30.000,00-TL olacak şekilde eşit 6 taksitte ödenecektir. Taraflar bu hususta mutabık kalmışlardır.

Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.

Ortak Mallar ve kişisel eşya paylaşımı

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

Taraflar, evlilik birliği içindeki şahsi eşyalarını ve evlilikten önce ve evlilik birliği sırasında edinilen tüm ziynet eşyalarını geri almışlardır. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin menkul mallar konusunda bu protokolde belirtilenler haricinde hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar, evlilik birliği içindeki çeyiz ya da başka bir suretle getirilen eşya, çeyiz ve sair eşyalarını birbirlerinden almışlardır.

Tarafların söz konusu evlilikte konut edinmişliği bulunmayıp bu konuda herhangi bir paylaşım söz konusu değildir.

Tarafların söz konusu evlilikte araç edinmişliği bulunmayıp bu konuda herhangi bir paylaşım söz konusu değildir.

Yukarıda yazılan tüm menkul ve gayrimenkul mallar konusunda taraflar kendi aralarında yazıldığı gibi anlaşmışlar ve tam bir mutabakat içinde kalmışlardır.

Kararın Kesinleşmesi

Yargıç tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye istinaftan ve tüm yasal başvuru yollarından vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleştireceklerdir.

Beş (5) maddeden ve üç sayfadan oluşan işbu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın .. ./…./…. tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır.

 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.