Hizmet Tespit Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Hizmet Tespit Davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 9 Temmuz 2020 tarihinde yazıldı.

Hizmet Tespit Davası

İşçilerin sigortasız çalıştırıldığı döneme ilişkin açtıklara davaya hizmet tespit davası denmektedir. Kural olarak sigortasız işçi çalıştırmak yasaktır ancak günümüzde maalesef sigortasız işçi çalıştırılmaktadır. Eskişehir işçi avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize iş davası, hizmet tespit davası gibi konularda hizmet vermekteyiz. Hizmet tespit davası sigortalı sayılan işlerde çalışanların SGK’sının bildirilmediği veya eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenildiğinde tespiti amacıyla açılan davadır.

Hizmet tespit davasında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat etmek gerekmektedir.  Süre işçinin hizmetinin geçtiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıldır. Genellikle sigortasız çalışan işçiler işten ayrıldıktan sonra hizmet tespit davası açmaktadır. Hizmet tespit davasında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. Örneğin Eskişehir ilinde dava açmak isteyen işçi Eskişehir İş mahkemesinde dava açmalıdır. Yine hizmet tespit davasında davalı taraf işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumudur.

Sigortasız olarak çalıştığımı nasıl ispat ederim

Hizmet tespit davasında en önemli husus işçinin davalı işyerinde çalıştığını ispat etmesidir. İspat yükü davacı işçiye aitti. İşçi o dönem aynı işyerinde sgklı çalışan birini, komşu işyerinde sgklı çalışan birini tanık olarak gösterebilir. Ayrıca işçi tanık dahil her türlü delil ile sgksız olarak çalıştığını ispat edebilir.

Hizmet tespit davası teknik bir konu olduğu için sgk’sız çalışan işçilerin dava açmadan önce mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Hizmet tespit davasını kazandım ancak işveren sgk primlerini ödemedi bu durumda ne olacak

Yargıtay kararlarına göre prim borcunun ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hizmet tespitiyle kazanılan gün sayısının, hizmet tespitinin kesinleşmesinden sonra Kurum yönünden bağlayıcılık kazanması söz konusudur. Bu sebeple hizmet tespit davasını kazanmanız halinde işveren prim borçlarını ödemese bile bu dönemde sgklı olduğunuz kabul edilir ve emeklilik işlemlerini bu şekilde yapılır. Eskişehir iş avukatı olarak hizmet tespit davasında avukatlık hizmet vermekteyiz.

Hizmet tespit davası mahkeme masrafı ne kadar

Hizmet tespit davası mahkeme masrafı maktu harca tabi olup bu harç yer yıl değişmektedir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu  

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.