Boşanma davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Aile Hukuku

Boşanma davası Eskişehir Aile Hukuku Avukatı tarafından | 11 Temmuz 2023 tarihinde yazıldı.

Boşanma davası

Çiftler evlilik birliği konusunda anlaşmazlığa düşmeleri halinde Türk Medeni Kanun’u uyarınca boşanma davası açabilmektedir.  Boşanma davaları ile ilgili hususlar Türk Medeni Kanunu 161 ile 184. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Boşanmak isteyen çiftler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarını açabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu 166. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Evlilikleri en az 1 yıl süren çiftler,
  • Eşlerden birinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi,
  • Tarafların mahkemede bizzat dinlenmesi,
  • Taraflarca anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması,
  • Protokolde boşanmanın tüm sonuçlarının gösterilmesi hususlarının varlığı gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır ve anlaşmalı boşanma davası açarken nelere dikkat edilmelidir gibi konuları Eskişehir boşanma avukatı ekibimize sorabilirsiniz.

Taraflara anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sürecinde mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Anlaşmalı boşanma davası ortalama 1 ay sürmektedir.

Boşanma davaları hangi mahkemede görülmektedir?

Boşanma davası Aile mahkemesinde görülmektedir. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davasını incelemekte ve karara çıkartmaktadır. Eskişehir ilinde aile mahkemesi bulunmaktadır. Eskişehir ilinde boşanmak isteyen çiftler Eskişehir Aile Mahkemesinde dava açmalıdır.

Boşanma davasında avukat tutmak zorunda mıyım?

Hukukumuza göre boşanma davasında avukat tutmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak çiftlerin haklarının zayi olmaması adına mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Çekişmeli boşanma nedir?

Boşanmak isteyen çiftlerin anlaşmalı boşanmaması halinde çekişmeli boşanma davası açması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası sebepleri ise;

Zina TMK 161

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış TMK  162

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme TMK163

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı TMK 165

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Evlilik birliğinin sarsılması TMK 166

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanma davalarında nafaka, tazminat, çocukların velayeti ve mal paylaşımı ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Boşanma ile ilgili yargı kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/23721 E. 2015/24694 K. sayılı kararı;

Mahkemece de sabit kabul edilip taraflara yüklenen kusurlu davranışların yanında davacı erkeğin ayrıca birlik görevlerini yerine getirmediği, eşini istemediğini “bundan bana hanım olmaz” şeklinde sözler söylediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacı erkeğin davalı kadına göre boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Durum böyle iken, mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadının maddi (TMK.md.174/1) ve manevi (TMK.md.174/2) tazminat taleplerinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/10613  E. 2016/206 K

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının eşine hakaret ve terlik fırlatma olaylarından sonra erkek ve ailesi tarafından kadının tekrar eve getirildiği ve evlilik birliğinin bir süre daha devam ettiğinin anlaşılması karşısında, mahkemece davalı kadına kusur olarak yüklenen ve geçimsizlik nedeni sayılan hakaret ve terlik fırlatma davranışlarının davalı-karşı davacı erkek tarafından affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığının kabulü gerekir.

Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan olaylar taraflara kusur olarak yüklenemez. Yapılan soruşturma ve toplanan delillere göre, erkeğin doğum sırasında eşiyle ve çocukla ilgilenmediği, ayrı ev açmadığı, birlik görevlerini yapmadığı; kadının ise sürekli ayrılacağını söylediği sabittir. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda, davalı-karşı davacı erkek ağır kusurlu olup, bu davranışlar kadının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek niteliktedir.

O halde, Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi gereğince, davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulü gerekirken, şeklindedir.  Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası ile ilgili Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Aile Hukuku kategorisinde yer alıp, Aile Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.